Έκδοση ISBN (αφορά σχολή /τμήμα) παρέχεται αποκλειστικά από την Εθνική Βιβλιοθήκη (ΕΒΕ)

Ο αριθμός ISBN ( Διεθνής μοναδικός αριθμός βιβλίου) είναι ένας μοναδικός διεθνής αριθμός για μονογραφίες.

Οι αριθμοί ISBN δίνονται από την Διεθνή Υπηρεσία ISBN που εδρεύει στο Βερολίνο μέσω των αντίστοιχων Εθνικών Γραφείων ISBN. Στην Ελλάδα στεγάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Οδηγίες 

Η υπηρεσία παρέχεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Επικοινωνία με την Εθνική Βιβλιοθήκη

 

Λογότυπος Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας