Έκτακτη πρόσβαση σε συλλογές του JSTOR & Artstor

Λογότυποι JSTOR - Artstor

Ο πάροχος ηλεκτρονικού περιεχομένου JSTOR παρέχει έκτακτη πρόσβαση σε υλικό που διαθέτει. Συγκεκριμένα έχει ενεργοποιηθεί η έκτακτη πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές:

Για την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο απαιτείται η χρήση VPN ή η σύνδεση μέσω Shibboleth

Υπενθυμίζεται πως η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, εκτός από την έκτακτη πρόσβαση στις άνω τρεις συλλογές, παρέχει μέσα από τις συνδρομές της πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές περιοδικών: