Νέο ηλεκτρονικό μάθημα της Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευση Χρηστών έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο: «Μάθημα της Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές» το οποίο διατίθεται μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικών μαθημάτων του ιδρύματος elearning.auth.gr.

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός να διευκολύνει τους φοιτητές του ΑΠΘ παρέχοντας περιεχόμενο που καλύπτεται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων εκπαίδευσης που προσφέρει η ΒΚΠ και αφετέρου να προσφέρει βοήθεια στην ολοκλήρωση επιμέρους υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται τόσο με τη χρήση πολυμέσων και τεστ εξάσκησης όσο και με επιλεγμένη βιβλιογραφία από τις πηγές της ΒΚΠ.

Για να εντοπίσετε το μάθημα, αφού συνδεθείτε στο elearning.auth.gr με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, κάντε κύλιση προς τα κάτω με το ποντίκι  και στην ενότητα Κατηγορίες επιλέξτε τον σύνδεσμο Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Επιλέγετε το μάθημα με τίτλο «Μάθημα της Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές» και πραγματοποιείτε αυτοεγγραφή επιλέγοντας το σχετικό κουμπί. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8656.

Επικοινωνία: 

Υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών

Λογότυπο υπηρεσίας 'Εκπαίδευση χρηστών'

Τηλέφωνο: 

2310 994216

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο