Υπηρεσία παροχής αντιγράφων επιστημονικών άρθρων (NILDE), HEAL-Link

Λογότυπο NildeΣτο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013), έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2013 η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, η οποία απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς που δεν είναι μέλη του HEAL-Link.

Οι Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, που δεν αποτελούν μέλη του HEAL-Link, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο των ηλεκτρονικών πηγών του. Μέσω της δικτυακής πύλης του Συνδέσμου (www.heal-link.gr) μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες για το υλικό που επιθυμούν (τίτλος περιοδικού, τίτλος άρθρου, συγγραφείς, χρονολογία έκδοσης, τόμος/τεύχος, περίληψη), αλλά δεν μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του.

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων δίνει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες και στους τελικούς χρήστες των Οργανισμών (μη κερδοσκοπικοί φορείς, χρηματοδοτούμενοι από το Δημόσιο) να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων, που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Έπειτα, το προσωπικό της Υπηρεσίας εντοπίζει το υλικό και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (NILDE), που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους).

Η Υπηρεσία λειτουργεί πιλοτικά, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς το παρόν

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://nilde.heal-link.gr/

Επικοινωνία: