Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)

Έργο της Επιτροπής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ είναι η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και η ενεργή συμμετοχή στη χάραξη της πολιτικής της, όπως και στην αξιολόγηση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) έχει ως έργο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των βιβλιοθηκών του ιδρύματος, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις στις πρυτανικές αρχές, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1.3.5. του Κανονισμού Λειτουργίας.
Η Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, έντεκα (11) μέλη ΔΕΠ, τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης - Κέντρο Πληροφόρησης και δύο (2) βιβλιοθηκονόμους του ΑΠΘ.

  Η θητεία είναι διετής. 
  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίασή της Συγκλήτου του Α.Π.Θ, με αριθμό 3007/30-10-2019 και έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση με αριθμό 11/29-10-2019, έγγραφο με αριθμό 6750/29-10-2019).
  Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Δημήτριος Κωβαίος.
  Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Τζιφόπουλος, καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας.
   

  Email: 

  lib_comm@auth.gr

  Μέλη/Προσωπικό: 

  Φόρμα Επικοινωνίας

  CAPTCHA
  Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιείται για την αποφυγή υποβολών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
  6 + 0 =
  Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.