Ενσωμάτωση των εκδόσεων του Publications Office στη μηχανή αναζήτησης της ΒΚΠ

Οι εκδόσεις του Γραφείου Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publications Office of the European Union) έχουν ενσωματωθεί στη μηχανή αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, search.lib.auth.gr (Καρτέλα Άρθρα-Περιοδικά).

Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν κυρίως αναφορές που δημοσιεύονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πλειοψηφία τους είναι διαθέσιμες και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Λογότυπος Publications Office

Επικοινωνία: 

Ομάδα δικτυακού τόπου

Τηλέφωνο: 

2310 991603

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, παλιό κτίριο, γραφείο 4