Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη ACS

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣΕΑΒ,  ο ΣΕΑΒ προχώρησε σε σύναψη ετήσιας συμφωνίας με τον εκδότη American Chemical Society για το έτος 2024. Η συμφωνία προβλέπει την πρόσβαση σε όλη τη συλλογή περιοδικών του εκδότη καθώς και την κάλυψη 94 δημοσιεύσεων ΑΠ σε υβριδικά και χρυσά περιοδικά, χωρίς κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα.

Λεπτομέρειες της συμφωνίας υπάρχουν στη σχετική σελίδα του ΣΕΑΒ καθώς και στον Οδηγό  και Ευρετήριο της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης. Συμπληρωματικά μπορείτε να συμβουλεύεστε τη σελίδα του εκδότη, που αφορά στη συμφωνία με τον ΣΕΑΒ και διαθέτει αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς. Επισυναπτόμενο υπάρχει φυλλάδιο στα ελληνικά ως προωθητικό υλικό.

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο ΣΕΑΒ, στο support@heal-link.gr και 2310998210, και με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, στο scholarly@heal-link.gr και 2610969625.