Πεπραγμένα Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ 2011-2021

Εξώφυλλο Αναφοράς Πεπραγμένων ΒΚΠ 2011-2021Η θητεία της κυρίας Κατερίνας Νάστα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2021. 

Η κυρία Νάστα μας αποχαιρετά με μία εκτενή αναφορά των πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας ως προϊσταμένης διεύθυνσης. 

Όλο το προσωπικό της ΒΚΠ ΑΠΘ αποχαιρετά με εκτίμηση την κυρία Νάστα και της εύχεται "Καλή συνταξιοδότηση" !

Η κυρία Αγγελική Χατζηγεωργίου διαδέχεται την κυρία Νάστα ως νέα προϊσταμένη διεύθυνσης της ΒΚΠ.