Θερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών

Λειτουργία Περιφερειακών Βιβλιοθηκών.

 Λειτουργία Φοιτητικού Αναγνωστηρίου και  Κεντρικής Βιβλιοθήκης (επιστημονικό αναγνωστήριο και διοικητικές υπηρεσίες)

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 3112/6-7-2022 θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου 2022 έως και 19 Αυγούστου 2022.

Σχετικές φωτογραφίες: