Θερινό ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών ΑΠΘ 2024

Θερινό ωράριο

Κεντρική Βιβλιοθήκη και Φοιτητικό Αναγνωστήριο

Περιφερειακές Βιβλιοθήκες (όπου δεν αναγράφεται θερινό ωράριο η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί σύμφωνα με το τακτικό ωράριο και θα παραμείνουν κλειστές σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Συγκλήτου)

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη συνεδρίαση της με αριθμό 3146/29-5-2024 και τις σχετικές διατάξεις αποφάσισε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από Ιουλίου 2024 έως και 16 Αυγούστου 2024 (συνημμένο) 

Σχετικές φωτογραφίες: