19. Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο για το Turnitin

Έως 23 χαρακτήρες
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώθηκε ολόκληρο το επίθετό σας στο προηγούμενο πεδίο παρακαλούμε να το συμπληρώσετε εδώ.
Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο και επιλέξτε μια εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα-Παρασκευή).
Επιλέξτε την ώρα του σεμιναρίου που επιθυμείτε να συμμετάσχετε