Οδηγίες Turnitin

Για τη χρήση του Turnitin απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

 1. Δημιουργία λογαριασμού (βήμα 1)
 2. Δημιουργία τάξης (class) και διαχείριση πληροφοριών τάξης (βήματα 2-3)
 3. Δημιουργία εργασίας (assignment) και σχετικές ρυθμίσεις (βήμα 4)
 4. Υποβολή εργασίας και προβολή αναφοράς (βήματα 5-8)

 

Βήμα 1: Δημιουργία λογαριασμού

 

Όλοι οι χρήστες του Turnitin πρέπει να δημιουργήσουν ένα προφίλ χρήστη στο www.turnitin.com. Συγκεκριμένα απαιτείται η αποστολή αιτήματος για λογαριασμό προς την Ομάδα δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης η οποία λειτουργεί ως διαχειριστής του λογαριασμού του ΑΠΘ στο Turnitin. Η ομάδα δικτυακού τόπου πραγματοποιεί την εγγραφή και ο εγγεγραμμένος χρήστης λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία Turnitin που θα ζητά τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης (password).
Μετά τη λήψη του μηνύματος - πρόκληση ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στο Turnitin.

Κάντε κλικ στο κουμπί «Ξεκινήστε» (Get Started) από το ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος που έχετε λάβει.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - welcome

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (password) εισάγετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή οποία πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που σας έχει αποσταλεί η πρόσκληση και συμπληρώστε το επώνυμο σας όπως ακριβώς εμφανίζεται στο μήνυμα (αγγλικά ή ελληνικά). Στη συνέχεια επιλέξτε επόμενο (next) και κατόπιν θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα πιστοποιεί το λογαριασμό σας με θέμα «Ρύθμιση του λογαριασμού σας στο Turnitin» (Set up your Turnitin Account).

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Account Setup

Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Αυτό θα σας ανακατευθύνει πίσω στη σελίδα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Set up your Turnitin Account

Για να ολοκληρώσετε το λογαριασμό σας εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (Password) και επιβεβαιώστε τον. Ο κωδικός πρέπει να είναι από 6 έως 12 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα και έναν αριθμό. Επιλέξτε «δημιουργία κωδικού» (Create Password), ώστε να ολοκληρωθεί ο λογαριασμός σας. 

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Create your Password

Ο λογαριασμός σας έχει ολοκληρωθεί και θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορείτε πλέον να συνδεθείτε στο σύστημα.

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Account Setup Complete

Μετά την είσοδό σας στο Turnitin μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αν υπάρχει κάποιο λάθος. Επιλέξτε μια ερώτηση ασφαλείας που θα σας χρειαστεί για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Κάντε κλικ στο κουμπί επόμενο (next) για να συνεχίσετε.

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Welcome to Turnitin

Στην συνέχεια επιλέξτε το « Συμφωνώ και συνέχεια » (I Agree—Continue), ώστε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσεις του Turnitin.

Σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο - Instructor: Creating a User Account

 

Βήμα 2:  Προσθήκη τάξης και διαχείριση πληροφοριών τάξης

 

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Home page

Επιλέξτε το κουμπί «προσθήκη τάξης» (add Class) για να δημιουργήσετε μια τάξη. Μπορείτε να επιλέξτε τον τύπο της τάξης που θέλετε να δημιουργήσετε (class type). Συστήνεται η επιλογή του απλού τύπου μαθήματος (Standard) και όχι της Master Class ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποίησετε το Turnitin για κάποιο μεταπτυχιακό σας μάθημα. Ο λόγος είναι ότι σε μία Master Class είναι υποχρεωτική η ύπαρξη βοηθών (Teaching Assistants).
Στη σελίδα «δημιουργία νέας τάξης» (Create a New Class), εισάγετε το όνομα της τάξης (Class name) και έναν «κωδικό εγγραφής» (enrollment key). Ο κωδικός εγγραφής είναι υποχρεωτικός και είναι ο κωδικός που οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν για την εγγραφή στην τάξη σας. Αν δεν έχετε σκοπό να εγγράψετε τους φοιτητές σας η χρήση αυτού του πεδίου είναι καθαρά τυπική. Διαφορετικά επιλέξτε έναν κωδικό που είναι εύκολο να το θυμούνται οι φοιτητές σας και περιέχει μόνο πεζά γράμματα. Εισάγετε κάποιους θεματικούς όρους (Subject areas(s)) και το επίπεδο του μαθήματος (Student Level(s)). Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος (start and end date) είναι ουσιαστικά οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του μαθήματος που έχετε δημιουργήσει. Μετά το πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας (end date) οι φοιτητές δεν θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν εργασίες ή να εγγραφούν. Η προεπιλεγμένη διάρκεια για όλες τις τάξεις είναι έξι μήνες, αν θέλετε όμως η τάξη να ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείτε να τροποποιήσετε την ημερομηνία λήξης της τάξης (end date). Από την επιλογή επεξεργασία (edit) μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας.

Δείγμα οθόνης: Turnitin - Create class

 

 

Βήμα 3: Πληροφορίες για την τάξη

Η τάξη σας θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των τάξεων σας κάτω από το λογαριασμό σας. Ο αριθμός αριστερά από την τάξη που έχετε δημιουργήσει θα είναι το «αναγνωριστικό» (class id) της τάξης σας. Μπορείτε να δείτε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας στα δεξιά της τάξης σας.

Θα πρέπει να δώσετε το αναγνωριστικό της τάξης σας και τον κωδικό πρόσβασής σας στους φοιτητές σας, αν θέλετε να εγγραφούν στην τάξη σας και να υποβάλλουν τις εργασίες τους. Δεν θα πρέπει να μοιραστείτε τον κωδικό δημόσια έξω από το ίδρυμά σας. Με το αναγνωριστικό της τάξης και τον κωδικό οποιοσδήποτε σε οποιοδήποτε ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην τάξη σας.

 

Βήμα 4: Δημιουργία καταχώρησης εργασίας και σχετικές ρυθμίσεις

 

Αφού δημιουργήσετε την τάξη, στη συνέχεια  θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εργασία (Assignment). Επιλέξτε το «προσθήκη εργασίας» (Add Assignment). Εισάγετε ένα τίτλο και επιλέξτε ημερομηνία έναρξης και λήξης για την υποβολή εργασιών.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - New assignment

Η προεπιλεγμένη επιλογή υποβολής εργασιών είναι να επιτρέπονται μόνο οι τύποι αρχείων που το πρόγραμμα Turnitin υποστηρίζει "Allow only file types that Turnitin can check for originality" και αυτοί οι τύποι είναι: Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google. Aν θέλετε κάποιο άλλο τύπο αρχείου θα πρέπει να επιλέξτε το "Allow any file type". Σε αυτήν περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι το Turnitin θα δημιουργήσει την αναφορά (originality report).

Στις προαιρετικές επιλογές (optional settings), έχετε τη δυνατότητα να επιτρέψτε υποβολή εργασιών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας σημείο Allow submissions after the due date?, επιλέγοντας την επιλογή «ναι» (Yes).

Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την τελική αναφορά. Υπάρχουν τρεις επιλογές:

 1. η αναφορά να είναι και η τελική αμέσως μετά την υποβολή της εργασίας (immediately first report is final), σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υποβάλει ο φοιτητής εκ νέου εργασία,
 2. η αναφορά να είναι ενδιάμεση (immediately can overwrite reports until due date), σε αυτήν την περίπτωση ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει εκ νέου την εργασία του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
 3. η τρίτη επιλογή On due date όπου η αναφορά θα δημιουργηθεί μόνο κατά την καταληκτική ημερομηνία, αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα να συγκριθούν όλες οι εργασίες που έχουν υποβληθεί, όταν θα δημιουργηθεί η τελική αναφορά.

Επίσης υπάρχουν οι επιλογές «εξαιρέσεις» όπου ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει να μην συμπεριληφθεί στον έλεγχο η βιβλιογραφία ή τα κομμάτια με εισαγωγικά κ.τ.λ. Ο καθηγητής επίσης από την επιλογή allow students to see Originality Reports θα αποφασίσει αν θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές του στην τελική αναφορά ή όχι. Πολύ σημαντική είναι η επιλογή submit papers to η οποία ουσιαστικά καθορίζει αν η εργασία θα αποθηκευτεί στη βάση του Turnitin ή όχι. Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί στο σύστημα, τότε πρέπει να επιλέγετε το No Repository. Βεβαίως όσες περισσότερες εργασίες αποθηκεύονται τόσο εμπλουτίζεται η βάση και άρα η σύγκριση είναι πιο έγκυρη.

Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή "Υποβολή"  (Submit) για να δημιουργήσετε ένα νέο αντικείμενο εργασίας (assignment) στην αρχική σελίδα της τάξης σας.

 

Βήμα 5: Υποβολή εργασίας ως καθηγητής
Αν θέλετε να υποβάλλετε ο ίδιος μια εργασία, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προβολή" (view) στα δεξιά της υποβολής εργασίας για να ανοίξετε τα εισερχόμενα υποβολής εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή εργασίας" (Submit Paper) ή από το κουμπί More actions να επιλέξετε το Submit.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αρχείο μεμονωμένο ή πολλαπλά αρχεία (Single or Multiple Files Upload). Οι επιλογές είναι: με επικόλληση κειμένου (Cut and paste Upload) ή ένα συμπιεσμένο αρχείο με πολλά έγγραφα (Zip File Upload).
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Upload

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην ανάρτηση έως 400 σελίδες ή 40 MB.

Στη σελίδα υποβολής εργασίας, εισαγάγετε τον τίτλο της εργασίας και επιλέξτε το όνομα του “συγγραφέα” από το αναπτυσσόμενο μενού, η επιλογή αυτή αφορά στους εγγεγραμμένους μαθητές, διαφορετικά η μόνη επιλογή είναι το Non enrolled Student και θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του φοιτητή.

Οι χρήστες έχουν την επιλογή να φορτώσουν ένα αρχείο από: τον υπολογιστή, το Dropbox ή το Google Drive. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά υποβολής Επιλέξτε από αυτόν τον υπολογιστή, επιλέξτε από το Dropbox ή επιλέξτε από το Google Drive και επιλέξτε το αρχείο για υποβολή.

Για εργασίες που επιτρέπουν μόνο υποβολές αρχείων που είναι σε θέση να δημιουργήσουν αναφορές ελέγχου αυθεντικότητας, υποστηρίζουμε τις ακόλουθες μορφές: Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Έγγραφα Google (υποβάλλονται μέσω της δυνατότητας υποβολής στο Google Drive).

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί "Μεταφόρτωση" (Upload) για να μεταφορτώσετε την εργασία.

 

Βήμα 6: Επιβεβαίωση υποβολής εργασίας
Μια προεπισκόπηση της εργασίας που πρόκειται να υποβάλλετε θα εμφανιστεί στη σελίδα. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα και επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές. Για την τελική υποβολή πατήστε το κουμπί "επιβεβαίωση" (Confirm). Το σύστημα θα σας δώσει την επιλογή να επιστρέψετε στον κατάλογο των εργασιών (Go to assignment inbox).

 

Κάθε εργασία (paper) που αναρτάται λαμβάνει ένα κωδικό (Paper ID). Αν χρειαστεί να διαγραφεί η εργασία ο αριθμός αυτός (Paper ID) πρέπει να σταλεί στον κεντρικό διαχειριστή του συστήματος (libraryweb@lib.auth.gr). Η διαγραφή της εργασίας ατομικά δεν εξασφαλίζει την οριστική διαγραφή από την κεντρική βάση του συστήματος Turnitin.

 

Βήμα 7: Πρόσβαση στα εισερχόμενα
Αφού έχετε υποβάλλει μια εργασία το σύστημα θα ξεκινήσει να δημιουργήσει μία αναφορά για την εργασία την οποία θα την δημιουργήσει μέσα σε λίγα λεπτά για όλους τους τύπους αρχείων που υποστηρίζει.

 

Για να δείτε την αναφορά κάντε «κλικ»  (επιλέξτε) το κουμπί στην σελίδα επιβεβαίωσης υποβολής. Τα εισερχόμενα υποβολής θα ανοίξουν.

Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να ανοίξετε τα εισερχόμενα από την αρχική σελίδα της τάξης επιλέγοντας προβολή στη στήλη "Ενέργειες" actions δίπλα από την εργασία.

 

Βήμα 8: Προβολή αναφορών
Ο κατάλογος των εγγράφων για κάθε εργασία (Assignment inbox) εμφανίζει όλες τις εργασίες που έχετε υποβάλει μαζί με τις διαθέσιμες αναφορές. Για να ανοίξετε τις αναφορές της εργασίας που υποβάλετε επιλέξτε το εικονίδιο των αναφορών. Σημείωση: αν το εικονίδιο είναι γκρι εικονίδιο αυτό σημαίνει ότι η αναφορά δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. Θα πρέπει να περιμένετε λίγα λεπτά και να κάνετε ανανέωση του προγράμματος περιήγησης.

 

Η αναφορά θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο που ονομάζεται «πρόγραμμα προβολής εγγράφων» (Document Viewer), το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές να έχουν πρόσβαση στην αναφορά με όλες τις λεπτομέρειές της. Η αναφορά/similarity reports εντοπίζονται και με τα διαφορετικά χρώματα και τους αριθμούς.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report

Το πρώτο μαύρο εικονίδιο δείχνει ότι μια αναφορά αποτελείται από πολλά επίπεδα (layers). Η κόκκινη ομάδα εικονιδίων διακρίνεται ως εξής. Το πρώτο δείχνει το ποσοστό της επικάλυψης και πατώντας πάνω σε αυτό διευρύνεται και εξειδικεύεται στις πηγές με τα ποσοστά σε φθίνουσα σειρά, πιο ψηλά βρίσκονται αυτές με την μεγαλύτερη επικάλυψη.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report, Source wikipedia

Με το δεύτερο τετράγωνο μπορείτε να αποκλείσετε κάποιες πηγές, εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν στο αποτέλεσμα της αναφοράς. Επιλέξτε όλες τις πηγές που θέλετε να εξαιρέσετε και αφού τις επιλέξετε κάντε κλικ στο κουμπί «Εξαίρεση» (Exclude Sources)(#), ανάλογα με το πόσο η επιλογή αυτή επηρεάζει το αποτέλεσμα.θα δημιουργηθεί μια νέα αναφορά από την αρχή με νέο ποσοστό επικάλυψης.

Αν δείτε τα παρακάτω μηνύματα η εργασία δεν είναι διαθέσιμη λόγω πνευματικών δικαιωμάτων και θα πρέπει να στείλετε σχετικό αίτημα στον καθηγητή. Το μήνυμα θα αποσταλλεί εκτός του περιβάλλοντος του turnitin και η απόφαση για την απελευθέρωση της εργασίας είναι του καθηγητή.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report, Matching Text
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Paper View Request

Αν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, αν θέλετε να διαθέσετε την εργασία απαντήστε στο μήνυμα που θα λάβετε απευθείας από τον καθηγητή του ιδρύματος.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Paper View Request Email
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report Filters

Το τρίτο τετράγωνο δείχνει τα φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί στην αναφορά. Για παράδειγμα μπορεί να έχετε αποκλείσει τη βιβλιογραφία, μικρά τμήμα του κειμένου κτλ. 

Το τέταρτο εικονίδιο σας εμφανίζει τις πηγές που έχουν εξαιρεθεί τις οποίες μπορείτε να τις επαναφέρετε, επιλέγοντας Restore
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report, Exclude Bibliography

Επιλέξτε το κουμπί Apply Changes button. Εφαρμογή αλλαγών για να επιβεβαιώσετε αυτήν την αλλαγή. Αυτό θα ανανεώσει την αναφορά ομοιότητας με την αλλαγή που αντικατοπτρίζεται τώρα στην ανάθεση.
Δείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report, IconsΔείγμα οθόνης: Turnitin - Similarity Report, Download options

Το γκρι εικονίδιο σας επιτρέπει να κατεβάσετε την αναφορά ή την απόδειξη της υποβολής. Επιλέξτε Current View/Τρέχουσα προβολή για να ξεκινήσετε τη λήψη της Similarity Report Αναφοράς ομοιότητας.

Η αναφορά περιλαμβάνει τη λίστα με τις πηγές που έχουν ανιχνευτεί στο έγγραφο. Οι πηγές θα έχουν την αντίστοιχη χρωματική κωδικοποίηση που παραπέμπει στις αρχικές πηγές αντιγραφής.

 

Κατά τη συγγραφή εργασιών πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στο έργο άλλων, ώστε ο αναγνώστης να έχει ξεκάθαρη άποψη όταν διαβάζει μία εργασία για το ποιές ιδέες είναι του συγγραφέα και ποιές αποτελούν ιδέες-απόψεις άλλων συγγραφέων.

Η λογοκλοπή σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΠΘ (άρθρο 12) και τον Κώδικα Δεοντολογίας (άρθρο 3) που εξέδωσε η Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. 

Τι είναι λογοκλοπή; 

Η λογοκλοπή συνιστά  σοβαρότατο ακαδημαϊκό αδίκημα. Πρόκειται για την οικειοποίηση λέξεων,  φράσεων, ιδεών,  νοημάτων  ή και ολόκληρου πνευματικού έργου.
Υπάρχουν διάφορες μορφές λογοκλοπής τις οποίες θα πρέπει ο/η συγγραφέας να έχει υπόψη του προκειμένου να αποφύγει το ακαδημαϊκό αυτό αδίκημα . Οι βασικότερες είναι:

 • Η κατά λέξη αντιγραφή μεγάλου τμήματος ή ακόμη και ολόκληρου του πνευματικού έργου και η παρουσίασή του ως πόνημα του/της συγγραφέα
 • Η αναφορά των πηγών αποκλειστικά στη βιβλιογραφία και η αποφυγή χρησιμοποίησης τους στο κείμενο
 • Η αντιγραφή ή ακόμη και η παράφραση ιδέας χωρίς αναφορά στην πηγή από την οποία αντλήθηκε
 • Η αυτολογοκλοπή, δηλαδή η ανακύκλωση-ανασύνθεση παλαιών έργων του/της συγγραφέα και η παρουσίαση τους ως νέα αυτοτελή εργασία

Τρόποι αποφυγής

Ο/Η συγγραφέας πριν ξεκινήσει την ενασχόληση με κάποιο κείμενό του (π.χ. ακαδημαϊκή εργασία, ερευνητικό κείμενο, κ.λπ.) πρέπει να έχει κατανοήσει πλήρως τί είναι λογοκλοπή, ποιές είναι οι μορφές της και ποιοι οι τρόποι αποφυγής της. Βασικοί τρόποι αποφυγής είναι: 

 • Εντοπισμός βιβλιογραφίας και καταγραφή βιβλιογραφικών στοιχείων. Ο/Η συγγραφέας θα πρέπει να συλλέξει τη βιβλιογραφία και να κρατήσει λεπτομερείς σημειώσεις των πηγών που θα χρησιμοποιήσει. Η ορθή οργάνωση του υλικού κατά τρόπο εύχρηστο, συστηματικό και ξεκάθαρο αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα στην πρόληψη της λογοκλοπής και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Στην οργάνωση του υλικού μπορούν να βοηθήσουν εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. 
 • Συνεργασία με καθηγητή. Η επίβλεψη από τον/την καθηγητή/τρια και η αγαστή και διαρκής συνεργασία μαζί του/της. Η εμπειρία του/της καθηγητή/τριας και οι συμβουλές του/της ορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο έρευνας και συγγραφής εντός των οποίων μπορεί να κινηθεί ένας φοιτητής/ερευνητής και κατ’ επέκταση διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τη νομιμότητα του πονήματος.
 • Εισαγωγή αναφορών μέσα στο κείμενο. Κατά τη συγγραφή ενός κειμένου θα πρέπει να εισαχθούν σε αυτό οι απαραίτητες αναφορές οι οποίες να δηλώνουν την πατρότητα μίας φράσης ή μία ιδέας.Οι βιβλιογραφικές αναφορές γράφονται με συγκεκριμένο τρόπο (στυλ). Φροντίστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων το στυλ βιβλιογραφίας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας. Χρησιμοποιείστε κάποιο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών για την αποφυγή λαθών στη σύνταξη των βιβλιογραφικών αναφορών.
  • Παράθεση αποσπάσματος. Στην αυτολεξεί παράθεση ενός χωρίου πρέπει να χρησιμοποιούνται εισαγωγικά, να μην υπάρχει η παραμικρή αλλοίωση του αρχικού κειμένου και να αναφέρεται η πηγή.
  • Σύνοψη. Η σύνοψη πρέπει να ακολουθεί τη σειρά των ιδεών του συγγραφέα, να μην αλλοιώνει τις ιδέες του συγγραφέα, να περιέχει τα πιο σημαντικά ή σχετικά στοιχεία του κειμένου και να αναφέρεται η πηγή. Αν χρησιμοποιούνται λέξεις ή φράσεις (όροι- κλειδιά, όχι τεχνικοί όροι) του/της συγγραφέα, τότε αυτές πρέπει να μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά ή να γράφονται με πλάγια γράμματα.
  • Παράφραση. Στην παράφραση πρέπει να χρησιμοποιείται το ύφος γραφής του/της συγγραφέα, οι λέξεις του αρχικού κειμένου να αντικαθίστανται με συνώνυμες, να αναδιοργανώνεται η δομή της πρότασης και να γίνεται παραπομπή στην πηγή. Αν χρησιμοποιούνται λέξεις ή φράσεις (όροι- κλειδιά, όχι τεχνικοί όροι) του/της συγγραφέα, τότε αυτές πρέπει να μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά ή να γράφονται με πλάγια γράμματα.
  • Προσωπικές απόψεις/Συμπεράσματα/Κοινή γνώση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δε χρειάζεται να αναφερθεί κάποια πηγή. Κοινή γνώση θεωρούνται οι δεδομένες πληροφορίες, π.χ. Η ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας έγινε στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945.
     
 • Εισαγωγή βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου. Στο τέλος του κειμένου πρέπει να υπάρχει πλήρης λίστα με τις πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η βιβλιογραφία πρέπει να γραφεί με με συγκεκριμένο τρόπο (στυλ). Φροντίστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων το στυλ βιβλιογραφίας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην εργασία σας. Χρησιμοποιείστε κάποιο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών για την αποφυγή λαθών στη σύνταξη των βιβλιογραφικών αναφορών. 

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

Επικοινωνία : 

Ομάδα δικτυακού τόπου

Τηλέφωνο: 

2310 991603

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, παλιό κτίριο, γραφείο 4

Σχετικοί οδηγοί: