Έρευνα ικανοποίησης χρηστών στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διενεργείται  έρευνα μέσω της  ΜΟΔΙΠΑΒ,  σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η έρευνα είναι ενεργή 

Παρακαλούμε να συνδεθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για τη συμμετοχή σας:
 

 

Συμμετοχή στην έρευνα