Announcements


Σύμφωνα με την ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 119847/ΓΔ6, ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021 για τη Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και το άρθρο 10: Αίθουσες πολυμέσων - Αναγνωστήρια -Βιβλιοθήκες - Μουσεία των Α.Ε.Ι. Από Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 οι Βιβλιοθήκες θα λειτουργούν κανονικά σύμφωνα με το αναρτημένο ωράριο της κάθε βιβλιοθήκης Κεντρική, Φοιτητικό Αναγνωστήριο, Περιφερειακές Βιβλιοθήκες και τα όσα αναγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ και ακολουθώντας τα μέτρα προστασίας που ορίζει το άρθρο 14 : Γενικά μέτρα προστασίας. Ως αναγνωστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο το Φοιτητικό αναγνωστήριο.  Προσωρινά δεν θα υπάρχει πρόσβαση στους κοινόχρηστους Η/Υ  των νησίδων των βιβλιοθηκών. 

Λοιπές υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών

Δανεισμός Επιστροφές Βιβλίων

 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Αν η Βιβλιοθήκη σας δεν αναγράφεται στη Λίστα της ηλεκτρονική φόρμας επικοινωνήστε με την Βιβλιοθήκη της Σχολής σας
 • Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται μετά την αποστολή σχετικού email και με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την Βιβλιοθήκη που πρέπει να επιστρέψετε το βιβλίο.
 • Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες  

Έκδοση καρτών  

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

 • Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο παρά μόνο το φοιτητικό αναγνωστήριο
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και την επιτόπια μελέτη μη δανειζόμενου υλικού.
 • Για μελέτη μη δανειζόμενου υλικού απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση κράτησης θέσης

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

Οι Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ θα εξυπηρετούν τα μέλη του ΑΠΘ τα οποία είναι υποχρεωμένα (σύμφωνα την ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 119847/ΓΔ6, ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021) για την είσοδο τους να
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλα τα παραπάνω θα είναι υπό εβδομαδιαία αναθεώρηση ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τυχόν αλλαγές στις ΚΥΑ.

 

Files: 


Οι εκδόσεις του Γραφείου Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Publications Office of the European Union) έχουν ενσωματωθεί στη μηχανή αναζήτησης της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, search.lib.auth.gr (Καρτέλα Άρθρα-Περιοδικά).

Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν κυρίως αναφορές που δημοσιεύονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πλειοψηφία τους είναι διαθέσιμες και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Λογότυπος Publications Office

Contact: 

Library website team

Telephone: 

2310 991603, 995480

Email: 

Address : 

Central Library, οld building, ground floor, office 4

Εξώφυλλο Αναφοράς Πεπραγμένων ΒΚΠ 2011-2021Η θητεία της κυρίας Κατερίνας Νάστα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2021. 

Η κυρία Νάστα μας αποχαιρετά με μία εκτενή αναφορά των πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας ως προϊσταμένης διεύθυνσης. 

Όλο το προσωπικό της ΒΚΠ ΑΠΘ αποχαιρετά με εκτίμηση την κυρία Νάστα και της εύχεται "Καλή συνταξιοδότηση" !

Η κυρία Αγγελική Χατζηγεωργίου διαδέχεται την κυρία Νάστα ως νέα προϊσταμένη διεύθυνσης της ΒΚΠ.  


Για την περίοδο 2 Αυγούστου έως και 22 Αυγούστου 2021, η Βιβλιοθήκη (όπως και όλες οι Διοικητικές και Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου) θα είναι κλειστή σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ιδρύματος. Σχετική Ανακοίνωση
 
Συμβουλευθείτε το ωράριο λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στη σελίδα Βιβλιοθήκες
 
Για οποιοδήποτε ερώτημα/αίτημα χρησιμοποιήστε τη φόρμα Ρωτήστε μας! 
Οι βιβλιοθηκονόμοι θα επεξεργαστούν τα ερωτήματα/αιτήματά σας κατά σειρά προτεραιότητας με το άνοιγμα του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης στις 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ Δ1α/Γ.Π. οικ. 38587 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021) οι βιβλιοθήκες επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης σε όλες τις υπηρεσίες που προφέρουν εδώ και 15 μήνες, δίνουν τη δυνατότητα  επιτόπιας μελέτης για τις συλλογές και το υλικό που δεν δύναται να δανειστεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλoυν ηλεκτρονική αίτηση στη βιβλιοθήκη. Το σύνολο των χρηστών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα επιτρεπόμενα άτομα σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της κάθε βιβλιοθήκης.

 • Οι βιβλιοθήκες ορίζουν το ωράριο λειτουργίας για το κοινό, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας. 
 • Ο χρήστης θα μπορεί να παραμείνει στο χώρο έως 2 ώρες από την είσοδο του. 
 • Για την είσοδο στις βιβλιοθήκες  απαιτείται self test και θα πρέπει να επιδεικνύουν το σχετικό έγγραφο εφόσον τους ζητηθεί. 

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες: 

 • Ωράριο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ (Σε περίπτωση που η βιβλιοθήκη είναι κλειστή λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος ή λόγω ασθένειας τα αιτήματα θα εξυπηρετηθούν μετά το πέρας της υποχρεωτικής καραντίνας)
 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμαςΗ κάθε Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.
 • Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού
 • Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες  
 • Έκδοση καρτών  

 • Μέλη του ΑΠΘ
 • Εξωτερικοί χρήστες Η βιβλιοθήκη θα σας ενημερώσει σχετικά με την ενεργοποίηση της κάρτας σας και την πληρωμή με σχετικό email
 • Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

 • Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και την επιτόπια μελέτη μη δανειζόμενου υλικού.
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

 • Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά. Online αιτήσεις
 • Η πρόσβαση στις πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης
 • Αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας
 • Λίστα συνδρομών και αξιόπιστων πηγές ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο
 • Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Πηγές, Ψυχαγωγία, Οδηγίες αναζήτησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από την Παρασκευή 4/6 έως και και τη Δευτέρα 7/6  θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Σε αυτό το διάστημα (4 έως 7 Ιουνίου), ο Κατάλογος (search.lib.auth.gr) θα λειτουργεί σε ειδικό καθεστώς. Οι αναζητήσεις θα μπορούν να εκτελούνται κανονικά, αλλά δε θα είναι ακριβής η δανειστική τους κατάσταση (αν είναι δανεισμένα ή όχι) ούτε η ακριβής θέση τους (η Βιβλιοθήκη που τα κατέχει).

Επίσης, τα μέλη της Βιβλιοθήκης δεν θα μπορούν να συνδεθούν στον Δημόσιο Κατάλογο προκειμένου να ελέγξουν για τυχόν πρόστιμα, δανεισμένα/εκπρόθεσμα τεκμήρια κ.λπ.

Μας συγχωρείτε για την προσωρινή αναστάτωση.

Contact: 


Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Χειρογράφων και Αρχείων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Yale (Yale University Library's Department of Manuscripts and Archives) προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ μόνιμη, online πρόσβαση στην συλλογή προφορικών μαρτυριών για το Ολοκαύτωμα του Yale Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies.  

Η πρόταση για την online πρόσβαση στο Αρχείο έγινε από  τον Επ. Καθηγητή Ιστορίας κ. Γ. Αντωνίου, της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών και του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. 

Λογότυπος Yale Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies

To Yale Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies αποτελεί από τις πρώτες συλλογές του είδους που δημιουργήθηκαν και είναι γνωστή στην κοινότητα των ερευνητών που ασχολούνται με το Ολοκαύτωμα.
 Η δημιουργία του Αρχείου ξεκίνησε το 1979 με την βιντεοσκόπηση επιζώντων και μαρτύρων του Ολοκαυτώματος (the Holocaust Survivors Film Project). Το 1981 η αρχική συλλογή μαρτυριών δωρίζεται στο Πανεπιστήμιο του Yale και την επόμενη χρονιά ξεκινά η λειτουργία του Αρχείου για τους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινό. Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 4.400 μαρτυρίες  ανθρώπων  που βίωσαν οι ίδιοι τις διώξεις των Ναζί (περισσότερες από 12.000 ώρες ηχογράφησης) . Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική, την Ευρώπη και το Ισραήλ και είναι στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες.

Πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι δυνατή εντός του δικτύου του ΑΠΘ ή εξ ’αποστάσεως (χρήση VPN ή Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας)
Για την πρόσβαση στην συλλογή προφορικών μαρτυριών απαιτείται  και η απόκτηση προσωπικού λογαριασμού στο περιβάλλον αναζήτησης https://fortunoff.aviaryplatform.com/

Αναζήτηση. Οι διαθέσιμοι τρόποι αναζήτησης στο Αρχείο παρουσιάζονται στη σελίδα: Yale Fortunoff Video Archive - Search the Archive. Κάποιες μαρτυρίες διατίθενται και με τη μεταγραφή τους σε κείμενο. 
Δαιτίθεται επίσης και visual εργαλείο αναζήτησης: Yale Fortunoff - Metadash visual search tool.
Στον δικτυακό τόπο του Yale Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies παρέχονται και άλλες πληροφορίες/υπηρεσίες, όπως κριτικές εκδόσεις προφορικών μαρτυριών, τραγούδια που περιλαμβάνονται στις μαρτυρίες, podcast σειρά αρχείων, κ.ά.

Contact: 

Acquisitions Office

Telephone: 

2310 995348

Email: 

Address : 

Central Library, οld building, ground floor

Έκθεση Τεκμηρίων από τη Συλλογή Τρικόγλου του ΑΠΘ "Σύμβολα της Επανάστασης του 1821"

Την έκθεση διοργανώνει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ και την Επιτροπή του ΑΠΘ για το 1821.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

 


Σχετικά δημοσιεύματα

Το ΑΠΘ «συστήνει» στο κοινό τους ζωγράφους που έφτιαξαν τα πορτρέτα των Αγωνιστών του 1821 ΑΠΕ, 26.5.2021
Το ΑΠΘ παρουσιάζει τους ζωγράφους που φιλοτέχνησαν μάχες και πορτρέτα των ηρώων του 1821 (φωτ.) Εφημερίδα Μακεδονίας 26.5.2021

αναδημοσίευση από την εφημερίδα Καθημερινή Οι ζωγράφοι που έζησαν από κοντά την Επανάσταση και έφτιαξαν τα πορτρέτα των Αγωνιστών του 1821 (εικόνες)

Τελλόγλειο: Εγκαινιάζονται δύο εκθέσεις για την επανάσταση του 1821 politic.gr,26.5.2021

Location: 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ
Αφίσα Έκθεσης

Photo gallery: 


H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ μέσω της Υπηρεσίας Εκπαίδευση Χρηστών έχει αναπτύξει ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο: «Μάθημα της Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές» το οποίο διατίθεται μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικών μαθημάτων του ιδρύματος elearning.auth.gr.

Σκοπός του μαθήματος είναι αφενός να διευκολύνει τους φοιτητές του ΑΠΘ παρέχοντας περιεχόμενο που καλύπτεται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων εκπαίδευσης που προσφέρει η ΒΚΠ και αφετέρου να προσφέρει βοήθεια στην ολοκλήρωση επιμέρους υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα παραπάνω πραγματοποιούνται τόσο με τη χρήση πολυμέσων και τεστ εξάσκησης όσο και με επιλεγμένη βιβλιογραφία από τις πηγές της ΒΚΠ.

Για να εντοπίσετε το μάθημα, αφού συνδεθείτε στο elearning.auth.gr με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, κάντε κύλιση προς τα κάτω με το ποντίκι  και στην ενότητα Κατηγορίες επιλέξτε τον σύνδεσμο Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Επιλέγετε το μάθημα με τίτλο «Μάθημα της Βιβλιοθήκης για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές» και πραγματοποιείτε αυτοεγγραφή επιλέγοντας το σχετικό κουμπί. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8656.

Contact: 

Library training service

Library training logo

Telephone: 

2310 994216

Email: 

Address : 

Central Library, new building

Η «Προθήκη ΑΠΘ» Υπηρεσία Διαχείρισης Επιστημονικών Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), ανακοινώνει την ευρετηρίαση στο Directory of  Open Access Journals (DOAJ) δύο περιοδικών της συλλογής με τίτλο: Παρεκβολαί και Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media. Στο τελευταίο έχει απονεμηθεί και το DOAJ Seal για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην ανοικτή πρόσβαση και τη συμμόρφωση με τις αρχές Principles of Transparency and Best Practice

Ο αριθμός των φιλοξενούμενων περιοδικών στην Προθήκη αυξάνεται κάθε χρόνο. Με την προσθήκη των τριών παρακάτω περιοδικών η Προθήκη πια φιλοξενεί 29 περιοδικά.

Series Musicologica Balcanica πρόκειται για νέα ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ και εκδότη την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, το Επιστημονικό Σωματείο που εκπροσωπεί όλους τους μουσικολόγους της Ελλάδας  και τελεί υπό την αιγίδα της  IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans (RASMB) (International Musicological Society/IMS). Σκοπός του περιοδικού είναι η μελέτη και διάδοση της μουσικολογίας που προέρχεται από  ή αναφέρεται στα Βαλκάνια και δημοσιεύει, ως εκ τούτου, υλικό των επιστημονικών συνεδρίων των ανωτέρω φορέων και αντίστοιχες επιστημονικές εργασίες εν γένει.

Hellenic Journal of Psychology είναι η συνέχεια της ηλεκτρονικής έκδοσης της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΨΕΒΕ) η οποία εκδίδεται από το 2004. Αρχικά δημοσιεύθηκε σε έντυπη μορφή από τα Ελληνικά Γράμματα. Από το 2010 κυκλοφόρησε με ανοικτή πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΨΕΒΕ και έντυπα μέσω της ALPHABET, S.A. Από το 2020 και μετά το περιοδικό δημοσιεύεται μέσω της Προθήκης ΑΠΘ μόνο ηλεκτρονικά. Μεταξύ άλλων καταλόγων ευρετηριάζεται και στη βιβλιογραφική βάση Scopus.

Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής (Information Law Journal), πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση της Ερευνητικής Ομάδας Δίκαιου και Πληροφορικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα ζητήματα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα προϊόντα της πληροφορικής, δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτύου και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 

Εικόνα προβολής (banner) της ευρετηρίασης των 2 περιοδικών του ΑΠΘ στο DOAJ

Contact: 

Prothiki support service

Prothiki logo

Telephone: 

2310 994216

Email: 

Address : 

Central Library, new building

Pages