Πρόσκληση σε σεμινάριο της ΙΕΕΕ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ σε συνεργασία με τo Institute of Electrical and Electronics Engineers* (ΙΕΕΕ Technology Centre GmbH) σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στo σεμινάριo:

"How to get published with IEEE” & "Patent searching best practices with IEEE Xplore"


που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:00-17:00 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ισόγειο παλαιού κτιρίου).

Τo σεμινάριo απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και βιβλιοθηκονόμους. Έμπειροι συγγραφείς και αξιολογητές μπορούν επίσης να παραστούν για να ενημερωθούν για νέες προσφορές και για να καταθέσουν τις υποδείξεις τους στο πλαίσιο συζήτησης που θα διεξαχθεί με τους φοιτητές.

Εισηγήτρια: Eszter Lukács, IEEE Client Services Manager (Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά)

Δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/q1mgmh4v0d52rgg/

Διάρθρωση Σεμιναρίου:

Μέρος 1ο : How to get published in an IEEE journal or conference paper?

 • What is new around the IEEE
 • Insider tips for using IEEE Xplore
 • How to find a good conference or a journal title for my ideas?
 • Basic structure of a scientific article
 • Overview of the peer-review process
 • Possibilities to publish open access articles at the IEEE
 • Open discussion about questions and problems regarding writing and submitting papers
 • Freely available resources for authors


Μέρος 2ο : Patent searching best practices with IEEE Xplore

 • How to effectively use IEEE Xplore for patent research
 • An overview of prior art searching and what makes an innovation patentable
 • How to find the correct keywords and construct complex search strategies on IEEE Xplore to begin your patent investigation

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν  βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον προεγγραφούν  ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα πρέπει να καταχωρηθούν στα αγγλικά.

* Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του ΣΕΑΒ, έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις συλλογές IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP) και IEEE Proceedings Order Plan ALL (POP ALL) και οι συγγραφείς που προέρχονται από το ΑΠΘ έκπτωση 10% στα έξοδα δημοσίευσης των εργασιών τους, προκειμένου αυτές να δημοσιεύονται σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

Hours: 

27/02/2020, 14.00-17.00

Location: 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Contact: 

Library training service

Library training logo

Telephone: 

2310 994216

Email: 

Address : 

Central Library, new building

Files: