Ενεργοποίηση πρόσβασης Shibboleth στον διαθέτη Proquest

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό του διαθέτη Proquest με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (username-password). 

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ μπορούν να έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στις παρακάτω συνδρομές της ΒΚΠ ΑΠΘ

  • Proquest Central, περίπου 30 βιβλιογραφικές βάσεις, καλύπτει περισσότερα από 160 θεματικά πεδία και ευρετηριάζει περισσότερα από 12.000 περιοδικά (~9.000 τίτλοι πλήρους κειμένου)
  • Periodicals Archive Online - PAO (Proquest)), περιοδικά συλλογών 1-10. Οι συλλογές 1-6 είναι της ΒΚΠ ΑΠΘ και οι συλλογές 7-10 του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  • Proquest Dissertations & Theses Global, μία από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών παγκοσμίως με εργασίες που χρονολογούνται από το 1743 έως σήμερα. Πλήρες κείμενο διατίθεται για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί από το 1997 και εξής.
  • ProQuest Ebook Central®, Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων από την πλατφόρμα Ebrary (απαιτείται να έχετε δημιουργήσει προσωπικό προφίλ)
  • Documents on British Policy Overseas (Proquest), συλλογές με έγγραφα της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας.

Η δυνατότητα πρόσβασης μέσω της τεχνολογίας Shibboleth δε θα ήταν εφικτή χωρίς τις προσπάθειες και τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Δείτε τις σχετικές οδηγίες στη σελίδα 'Πρόσβαση στις πηγές'. 

Λογότυπος Proquest

Contact: 

Library website team

Telephone: 

2310 991603, 995480

Email: 

Address : 

Central Library, οld building, ground floor, office 4