Δύο περιοδικά του ΑΠΘ στο Ευρετήριο Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης DOAJ

Η «Προθήκη ΑΠΘ» Υπηρεσία Διαχείρισης Επιστημονικών Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), ανακοινώνει την ευρετηρίαση στο Directory of  Open Access Journals (DOAJ) δύο περιοδικών της συλλογής με τίτλο: Παρεκβολαί και Ex-centric Narratives: Journal of Anglophone Literature, Culture and Media. Στο τελευταίο έχει απονεμηθεί και το DOAJ Seal για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην ανοικτή πρόσβαση και τη συμμόρφωση με τις αρχές Principles of Transparency and Best Practice

Ο αριθμός των φιλοξενούμενων περιοδικών στην Προθήκη αυξάνεται κάθε χρόνο. Με την προσθήκη των τριών παρακάτω περιοδικών η Προθήκη πια φιλοξενεί 29 περιοδικά.

Series Musicologica Balcanica πρόκειται για νέα ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ και εκδότη την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, το Επιστημονικό Σωματείο που εκπροσωπεί όλους τους μουσικολόγους της Ελλάδας  και τελεί υπό την αιγίδα της  IMS Regional Association for the Study of Music of the Balkans (RASMB) (International Musicological Society/IMS). Σκοπός του περιοδικού είναι η μελέτη και διάδοση της μουσικολογίας που προέρχεται από  ή αναφέρεται στα Βαλκάνια και δημοσιεύει, ως εκ τούτου, υλικό των επιστημονικών συνεδρίων των ανωτέρω φορέων και αντίστοιχες επιστημονικές εργασίες εν γένει.

Hellenic Journal of Psychology είναι η συνέχεια της ηλεκτρονικής έκδοσης της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας (ΨΕΒΕ) η οποία εκδίδεται από το 2004. Αρχικά δημοσιεύθηκε σε έντυπη μορφή από τα Ελληνικά Γράμματα. Από το 2010 κυκλοφόρησε με ανοικτή πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΨΕΒΕ και έντυπα μέσω της ALPHABET, S.A. Από το 2020 και μετά το περιοδικό δημοσιεύεται μέσω της Προθήκης ΑΠΘ μόνο ηλεκτρονικά. Μεταξύ άλλων καταλόγων ευρετηριάζεται και στη βιβλιογραφική βάση Scopus.

Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής (Information Law Journal), πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση της Ερευνητικής Ομάδας Δίκαιου και Πληροφορικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα ζητήματα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα προϊόντα της πληροφορικής, δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου και του διαδικτύου και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 

Εικόνα προβολής (banner) της ευρετηρίασης των 2 περιοδικών του ΑΠΘ στο DOAJ

Contact: 

Prothiki support service

Prothiki logo

Telephone: 

2310 994216

Email: 

Address : 

Central Library, new building