Εύδοξος: επιστροφή και διανομή συγγραμμάτων

Αν θέλετε να επιστρέψετε συγγράμματα που παρατύπως έχετε παραλάβει συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

Αν θέλετε να παραλάβετε σύγγραμμα (διανομή) από τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Οι βιβλιοθήκες έχουν περιορισμένα αντίτυπα, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα πριν την αίτηση

Οι επιστροφές και οι διανομές γίνονται Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-12.00.