Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο νέος δικτυακός τόπος www.lib.auth.gr αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου "Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ" που χρηματοδοτήθηκε απο το Ε.Π. ΕΣΠΑ -Ψηφιακή Σύγκλιση.

Λογότυπο datascoutingΤην επιμέλεια της ανάπτυξης του δικτυακού τόπου έχει η Κεντρική Βιβλιοθήκη με ομάδα βιβλιοθηκονόμων και διαχειριστών συστημάτων βιβλιοθήκης. Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία Datascouting 

Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ 

Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα. Συγκεκριμένα

  • CMS Drupal έκδοση 7, πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου
  • PHP, γλώσσα προγραμματισμού για την παραμετροποίηση
  • MySQL, βάση δεδομένων για την αποθήκευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου
  • Apache Server, εξυπηρετητής διάθεσης σελίδων δικτυακού τόπου
  • VuFind έκδοση 2.2.x, μηχανισμός αναζήτησης όπου ενσωματώθηκαν ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης, οι υπηρεσίες Ψηφιοθήκη, ΙΚΕΕ, Προθήκη, Συνεδριοθήκη και η μηχανή αναζήτησης σε συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγες Summon. 

Πνευματικά δικαιώματα δικτυακού τόπου

Creative Commons License Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Παρόμοια διανομή 4.0.

Creative Commons License Τα λογότυπα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και των υπηρεσιών της ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και διατίθενται με την παρακάτω άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη εμπορική χρήση-Όχι παράγωγα έργα 3.0 Ελλάδας.

Τα λογότυπα υπηρεσιών πληροφόρησης, εργαλείων και διαθετών ΔΕΝ ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενημέρωσης και προβολής των συνδρομών της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και του Σύνδεσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link).

Όλες οι φωτογραφίες και οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν στον παρόντα δικτυακό τόπο είτε ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, είτε χρησιμοποιούνται με κάποια άδεια Creative Commons. Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται η προέλευση και η άδεια Creative Commons με την οποία διατίθεται κάθε φωτογραφία. Οι πληροφορίες αυτές προβάλλονται με την τοποθέτηση του κέρσορα πάνω από τη φωτογραφία/εικόνα. 

 


Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος της ΒΚΠ ακολουθεί τη γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΒΚΠ για όλα της τα συστήματα/ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει. 


Αξιολόγηση - Έλεγχοι

Ο δικτυακός τόπος ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα, προκειμένου να εναρμονίζεται με γνωστά πρότυπα. Οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν:

  • τη γλώσσα σήμανσης (mark-up language) του δικτυακού τόπου
  • το στυλ μορφοποίησης (CSS)
  • την προσβασιμότητα του περιεχομένου 

Γλώσσα σήμανσης
Εργαλείο: Nu HTML Checker του W3C.
Αποτελέσματα αξιολόγησης: Ο δικτυακός τόπος περνά με επιτυχία τον έλεγχο για HTML 5.
Γνωστά προβλήματα: Ένα πρόβλημα συναντάται δύο φορές (xml:lang in no namespace is specified) και για το οποίο δεν έγιναν διορθωτικές ενέργειες, καθώς αποτελεί τμήμα του κώδικα του drupal.  Θα προταθεί η αλλαγή του σε μετέπειτα εκδόσεις του Drupal.  

Στυλ μορφοποίησης
Εργαλείο: CSS Validation Service του W3C.
Αποτελέσματα αξιολόγησης: Ο δικτυακός τόπος δεν περνά με επιτυχία τον έλεγχο.
Γνωστά προβλήματα: Συναντώνται κάποια προβλήματα πολλαπλές φορές. Δεν έγιναν διορθωτικές ενέργειες, καθώς αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά CSS hacks απαραίτητα για την εμφάνιση του δικτυακού τόπου σε παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης Internet Explorer.

Προσβασιμότητα περιεχομένου
Εργαλείο: Achecker, web accessibility checker
Αποτελέσματα αξιολόγησης: Ο δικτυακός τόπος περνά με επιτυχία τον έλεγχο για τις Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 - Level AA.


Επικοινωνία - Υποστήριξη

Για οποιαδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσης ή για την αποστολή σχολίων ή/και παρατηρήσεων σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα δικτυακού τόπου.