Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ μέσω της υποστήριξης των υπηρεσιών δανεισμού (Δανεισμός, Ανανεώσεις, Κρατήσεις, Κάρτες Βιβλιοθήκης) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της διεκπεραίωσης αιτημάτων διαδανεισμού προς τρίτες βιβλιοθήκες και τέλος μέσω της παροχής πληροφόρησης είτε επιτόπια, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω εφαρμογής συνομιλίας (chat).

Επικοινωνία: 

Υπηρεσίες: 

Προσωπικό: