Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την Βιβλιοθήκη ΑΠΘ μέσω του Ρωτήστε μας!
Οι βιβλιοθηκονόμοι μας θα σας απαντήσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Λογότυπο υπηρεσίας Ρωτήστε μας!

Τηλεφωνική επικοινωνία:
Διεύθυνση: 2310 995348
Γραμματεία: 2310 995354
Εξυπηρέτηση: 2310 995390, 2310 995388

Τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Τηλεφωνικός κατάλογος προσωπικού ΒΚΠ
Τηλεφωνικός κατάλογος υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών
Ωράριο λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Χάρτης παρουσίας Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία
Ελλάδα

Είσοδος Κεντρικής Βιβλιοθήκης. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.