Επικοινωνία υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών


2310 995449, 995465, 995439, 995549
libarchitects@arch.auth.gr

2310 998388
bio_library@bio.auth.gr

2310 998588
geolibrary@geo.auth.gr

2310 998668
agriclibr@agro.auth.gr

2310 992132, 992133, 992134
libthea@thea.auth.gr

2310 996690, 996691
theolibrary@theosch.auth.gr

2310 999278
library@med.auth.gr

2310 990520
filmlibrary@film.auth.gr

2310 999856, 999832
xepapada@vet.auth.gr

2310 998424, 997229
libmath@math.auth.gr

Σελίδες